Realizowane programy badawcze

2015 - 2017:

Narażenia na pestycydy w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej UJ CM. Kierownik: dr Michał Kuciel, praca statutowa.

2012 - 2014:
Błędy terapeutyczne w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej UJ CM. Kierownik: mgr Beata Szkolnicka, praca statutowa.

2010:
Narażenia na zwierzęta jadowite w Polsce w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej. Kierownik: mgr Michał Kuciel, praca własna.

2009:
Badanie mikologiczne - korelacja z przebiegiem klinicznym podczas niespecyficznego zatrucia grzybami. Kierownik: dr Leszek Satora, praca statutowa.

Zatrucia niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi sprzedawanymi bez recepty w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej. Kierownik: mgr Michał Kuciel, praca własna.

2008:
Ocena używania środków psychoaktywnych przez studentów uczelni Krakowa. Kierownik: dr Leszek Satora, praca statutowa.

2007:
Zatrucia u dzieci. Kierownik: mgr Jowanka Morawska, praca własna.

Ewidencja zatruć produktami biobójczymi. Kierownik: dr Dorota Targosz.

2003:
Badania świadomości prawnej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych leczonych w Klinice Toksykologii i jej wpływ na chęć podjęcia leczenia odwykowego. Kierownik: mgr Jowanka Morawska, praca własna.

2002:
Wpływ wieku na częstość występowania i przebieg ostrych zatruć wśród mieszkańców Krakowa. Kierownik: mgr Beata Szkolnicka, praca własna.

 

 

 Kontakt

31-501 Kraków
ul. Jakubowskiego 2, IV-piętro, pok. 48, Oddział Toksykologii
tel.: (12) 400 26 60
oit@cm-uj.krakow.pl

 

Telefon alarmowy:
(12) 411 99 99