Zatrucia u zwierząt

Bardzo prosimy zwracać uwagę na zwierzęta domowe! W ostatnim czasie po raz kolejny odnotowano wzrost liczby zatruć (w tym również śmiertelnych) zwierząt po zjedzeniu źle zabezpieczonych/stosowanych preparatów przeciw ślimakom. Zawsze należy stosować się do zaleceń umieszczonych przez producentów na opakowaniach.


Kontakt

31-501 Kraków
ul. Kopernika 15, III piętro, pok. 329, 330
tel.: (12) 424 83 56
fax: (12) 424 83 57
oit@cm-uj.krakow.pl

Telefon alarmowy:
(12) 411 99 99