O Pracowni

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum,
e-mail: oit@cm-uj.krakow.pl

Telefon alarmowy: (12) 411 99 99
Czynny codziennie przez całą dobę,
obsługiwany przez lekarza dyżurnego Kliniki Toksykologii

Dla wszystkich lekarzy, pracowników służby zdrowia i osób prywatnych

Dzwoń jeżeli potrzebujesz konsultacji z lekarzem toksykologiem, podejrzewasz zatrucie lub narażenie na substancją potencjalnie toksyczną

Uzyskasz informację dotyczącą:

 • Leczenia działania toksycznego
 • Objawów zatrucia
 • Metod diagnostycznych
 • Interakcji

 

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby, zmianie uległy dane teleadresowe. Jednocześnie informujemy, iż numer alarmowy informacji toksykologicznej (12 411 99 99) pozostaje bez zmian.

Dotychczasowy adres:

31-501 Kraków
ul. Kopernika 15, IV piętro, pok. 329, 330
tel.: (12) 424 83 56
fax: (12) 424 83 57
oit@cm-uj.krakow.pl

Nowy adres:

30-688 Kraków
ul. Jakubowskiego 2, IV piętro, pok. 48, Oddział Toksykologii
tel.: (12) 400 26 60

oit@cm-uj.krakow.pl


Tel/fax do Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych: (12) 400 26 60

          Dzwoń jeżeli chcesz uzyskać informacje dotyczące: toksyczności, zagrożeń środowiskowych, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, a nie potrzebujesz pilnego kontaktu z lekarzem.   

 

 

Baza danych Miromedex Solutions

          Zasoby oparte na bazie danych Micromedex Solutions są używane w trakcie udzielania informacji i konsultacji toksykologicznych. Baza ta służy zarówno do samokształcenia pracowników jak i znaczącej poprawy wyników opieki zdrowotnej pacjentów.
Baza danych Micromedex jest swego rodzaju standartem na rynku medycznym i liderem w swojej kategorii. Na rynku funkcjinuje od ponad 40 lat. Jej rozwiązania zapewniają pracownikom ponad 3500 szpitali i placówkom opieki zdrowotnej w 80 krajach, pewne źródło informacji skumulowane w jednym miejscu i aktualizowane kwartalnie na podstawie najnowszej literatury naukowej. Informacje w niej zawarte stanowią kompleksowe opracowanie, z którego można korzystać w sposób szybki i dogodny.
Kontaktując się z nami telefonicznie, w bardzo prosty i szybki sposób możesz uzyskać informację najwyższej jakości!
 
 
 

Działalność statutowa

          Jedną z działalności statutowych Pracowni jest rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zatruć ksenobiotykami. Umożliwia to szybsze i bardziej ukierunowane leczenie w przypadku kolejnego narażenia na ten sam ksenobiotyk.

Każda telefoniczna informacja/konsultacja toksykologiczna jest rejestrowana w trybie 24-ro godzinnym w formie elektronicznej przez cyfrowy rejestrator rozmów. Z każdej informacji/konsultacji toksykologicznej jest sporządzana Karta Rejestracji Informacji Toksykologicznej, która jest następnie weryfikowana i uzupełniana na podstawie nagrań.

Na każdej Karcie Rejestracji Informacji Toksykologicznej odnotowywane są następujące informacje:
Data i godzina zgłoszenia, dzień tygodnia, rodzaj porady (informacjia/konsultacja), osoba dzwoniąca (lekarz/osoba prywatna), skąd pochodzi zgłoszenie, wiek, płeć, nazwa ksenobiotyku, objawy zatrucia, wyniki badań, droga narażenia (doustnie, inhalacyjnie, przez skórę, ukąszenie, doodbytniczo, dożylnie, domięśniowo, oczy, brak narażenia), rodzaj zatrucia (nierozmyślne - przypadkowe, zawodowe, środowiskowe, wypadek drogowy, pożar, błąd terapeutyczny, zatrucie pokarmowe, rozmyślne - samobójstwo, nadużycie, uzależnienie, kryminalne, celowe poronienie), czas trwania narażenia, czas od przerwania narażenia, miejsce wypadku (dom, inne, nieznane), pytanie dotyczy (przyjęcia do Kliniki Toksykologii, rozpoznania na podstawie objawów, objawów zatrucia, leczenia, składu preparatu, właściwości toksycznych, wykonania analizy, inne), skierowanie (do Kliniki Toksykologii, do innych ośrodków medycznych, nie zalecono kontaktu z lekarzem, nie dotyczy), leczenie (zastosowane, proponowane).

 

 

Rejestr zatruć produktami biobójczymi

          Zostaliśmy wybrani przez Ministra Zdrowia razem z trzema pozostałymi Ośrodkami Informacji Toksykologicznej (z Warszawy, Gdańska i Poznania) do rejestracji zatruć produktami biobójczymi na podstawie: art. 49a ust.3 ustawy z dnia 13 września 2002r o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.0), (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1433.htm), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. 2006.161.1143), http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1143.htm

Celem ustawy jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi, zwierząt i zagrożeniom środowiska, które mogą być wynikiem działania produktów biobójczych.

Produkt biobójczy - substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 1. produktów leczniczych;
 2. substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych;
 3. materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 4. środków żywienia zwierząt;
 5. kosmetyków;
 6. środków ochrony roślin;
 7. wyrobów medycznych.

 

 

Działalność usługowa

zobacz - numer alarmowy na kartach charakterystyki

 

Opracowujemy zestawienia na podstawie analizy bazy danych zarejestrowanych przypadków zatruć narażeń na żądany produkt/grupę produktów/substancję na przestrzeni do 10 lat wstecz.

 

 

Kontakt

31-501 Kraków
ul. Jakubowskiego 2, IV-piętro, pok. 48, Oddział Toksykologii
tel.: (12) 400 26 60
oit@cm-uj.krakow.pl

 

Telefon alarmowy:
(12) 411 99 99